Grant OZE dla domów wielorodzinnych

Fotowoltaika to przyszłość – nie ulega to wątpliwości. Instalacje OZE w powszechnym użyciu to ogromny potencjał dla sektora energetycznego, a rządzący wydają się być tego świadomi. 30 listopada 2022 r. zostały opublikowane przepisy ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych – to w ramach nich do 2026 roku w ramach grantu OZE przeznaczono ok. 100 mln złotych dla budynków wielorodzinnych!

Środki te pozwolą na sfinansowanie 50% kosztów fotowoltaiki. Szacuje się, że inwestycje w przypadku budynków wielorodzinnych zwracają się po około 5 latach – grant ma skrócić ten czas o połowę będąc atrakcyjną zachętą dla spółdzielni mieszkaniowych. Dotyczy to również modernizacji istniejących już instalacji, jeśli ich moc będzie zwiększona o przynajmniej 25%. Wątpliwości może również budzić sytuacja, w której w budynku poza mieszkaniami znajdują się również lokale użytkowe, ta kwestia została jednak jasno określona w treści ustawy – wysokość dofinansowania zostanie pomniejszona o powierzchnię tych lokali. To co jest istotne – środki są wypłacane dopiero po zrealizowaniu inwestycji, co oznacza, że spółdzielnie muszą posiadać źródło finansowania lub wszystkie środki potrzebne do zrealizowania inwestycji.

 

Szacunkowo grant ma wystarczyć na sfinansowanie instalacji dla ok. 7% wszystkich budynków wielorodzinnych w Polsce – bo tych jest około 500 000. Grant wydaje się być małą częścią środków potrzebnych do efektywnej przemiany energetycznej kraju. Są to jednak pierwsze przepisy, które ułatwiają montowanie fotowoltaiki na budynkach wielorodzinnych – i mamy nadzieję, że nie ostatnie.

 

Brażna energetyczna wskazuje, że potrzebne są zmiany legislacyjne; nie tylko takie, które umożliwią finansowanie OZE, ale te, które pozwolą spółdzielnią na korzystanie z własnych, zielonych źródeł energii w innym zakresie, niż tylko w częściach wspólnych, czyli klatkach schodowych, wejściach, czy windach – bo tylko na to, na ten moment, pozwala nasze prawo.

 

 

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

biuro@lotospaliwa.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.