[WAŻNE] Koniec testów Niebieskiego Szlaku

Dotychczas Niebieski Szlak funkcjonował w ramach testów systemu, które wiązały się z możliwością bezpłatnego korzystania z punktów ładowania. Testy te zakończą się oficjalnie 26 stycznia 2020 r. Od 27 stycznia br. za usługę ładowania na stacjach LOTOS pobierana będzie opłata wynosząca 24 zł.

Ogłoszona stawka jest stała, co oznacza, że kierowca zapłaci 24 zł bez względu na długość ładowania oraz ilość pobranej energii. Wg analiz ekspertów Grupy LOTOS, uwzględniając średnią pojemność akumulatorów pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku i wielkość ładowania, jest to obecnie najkorzystniejsza stawka na rynku.

Jaka przyszłość czeka Niebieski Szlak? LOTOS, zgodnie z realizowaną strategią rozwoju, zamierza rozwijać projekt budując kolejne stacje ładowania EV w Polsce. Pojawią się one jeszcze w tym roku. Wiele z nich zlokalizowanych będzie nie tylko na północy czy w centrum kraju, ale również przy trasach zachodniej i południowej Polski, w tym przy drogach ekspresowych i autostradach. Docelowo koncern zakłada budowę 130 stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 2022 roku.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”

Czas trwania:11.2017 – 12.2020

Wartość projektu: €800,953

Kwota dofinansowania: maks. €400,477

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

biuro@lotospaliwa.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.